Liên hệ
Marketing Land – Thị trường Bất động sản Việt Nam
Shares

Liên hệ

Shares

Tuyệt vời, Tôi rất muốn lắng nghe bạn, những phản hồi, góp ý hoặc đề nghị, bất cứ điều gì từ bạn…

Xin lưu ý rằng, email này không được gửi trực tiếp đến tôi (Tình Nguyễn), nhưng sẽ được gửi đến Bộ phận Hỗ trợ của tôi. Người trợ lý của tôi, Thảo Rubi sẽ trả lời và gửi tin nhắn cho tôi với những thông tin cần thiết.

Nếu Thảo có thể trả lời bạn ngay, cô ấy sẽ là người trực tiếp liên lạc với bạn. Nếu đó là một câu hỏi cho tôi, cô ấy sẽ gửi nó cho tôi và tôi sẽ cố gắng trả lời bạn càng nhanh càng tốt. Chúng ta thống nhất như vậy nhé?