Điều khoản từ chối
Marketing Land – Thị trường Bất động sản Việt Nam
Shares

Điều khoản từ chối

Shares

MarketingLand tuân thủ các tiêu chuẩn của Marketing. Chúng tôi tin vào sự chân thật của các mối quan hệ, các ý kiến phản hồi từ độc giả và khách hàng. Các nội dung, chủ đề, bài đăng trên blog này, các không gian quảng cáo hay các liên kết được xác định rõ ràng là nội dung trả phí hay được tài trợ.

Các quan điểm, ý kiến trên trang web này hoàn toàn là của các tác giả. Nếu có bất kỳ thông tin nào được đăng tải trên trang web này có dấu hiệu vi phạm về tác quyền, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Nội dung

Tác giả có quyền không chịu trách nhiệm về tính cập nhật, chính xác, đầy đủ hoặc chất lượng của thông tin đã cung cấp. Khiếu nại trách nhiệm đối với tác giả sẽ bị loại trừ nếu như không có bằng chứng chứng minh được rằng lỗi là do cố ý hoặc lỗi cẩu thả của tác giả. Những trách nhiệm đó liên quan đến thiệt hại về vật chất hay ý tưởng gây ra do sử dụng hoặc không sử dụng thông tin đã miêu tả ở trên hay do việc sử dụng thông tin không đầy đủ và lỗi. Tất cả các dịch vụ đều không mang tính ràng buộc và không mang tính trách nhiệm.

Trang web này không chứa bất kỳ nội dung nào có thể gây xung đột lợi ích.

Tài liệu tham khảo và các liên kết

Tác giả chỉ chịu trách nhiệm giới thiệu trực tiếp hoặc gián tiếp đến các trang web của bên thứ ba (“siêu liên kết”). Những trang web nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của tác giả thì nghĩa vụ trách nhiệm đặc biệt bị loại trừ trong trường hợp tác giả biết về nội dung của các trang web và về mặt kỹ thuật nó có khả năng và có tính khả thi để ngăn chặn việc sử dụng trong trường hợp nội dung bất hợp pháp.

Tác giả giải thích chi tiết ở đây rằng vào thời điểm đặt liên kết web, không có nội dung bất hợp pháp nào trên trang web đã được liên kết. Tác giả không làm ảnh hưởng đến thiết kế hiện tại và tương lai, nội dung hoặc quyền tác giả của các trang liên kết .

Vì vậy, ở đây tác giả tách biệt rõ ràng rằng tác giả không chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung của bất kỳ của các trang liên kết nào bị thay đổi sau khi các liên kết được tạo ra. Điều này áp dụng cho tất cả các liên kết được đặt trong phạm vi toàn trang web, các diễn đàn thảo luận, danh sách gửi thư và tất cả các hình thức khác của cơ sở dữ liệu mà ở đó nội dung có thể bị can thiệp bởi bên ngoài.

Quyền tác giả và luật nhãn hiệu hàng hóa

Tác giả cố gắng để xem xét tất cả các ấn phẩm bản quyền của các đồ họa được sử dụng, tài liệu âm thanh, cảnh video và văn bản , sử dụng đồ họa của riêng mình , tài liệu âm thanh, cảnh video và văn bản hoặc sử dụng đồ họa sử dụng miễn phí , tài liệu âm thanh, cảnh video và văn bản.

Tất cả được đề cập và có thể được bảo vệ bởi các bên thứ ba trong các thương hiệu phục vụ Internet

Bản quyền cho bất kỳ tài liệu được tạo ra bởi tác giả là của duy nhất tác giả. Nếu tác giả sử dụng bên thứ ba, tác giả sẽ ghi rõ phần trích dẫn, trích nguồn hoặc tham khảo từ bên thứ ba. Bất kỳ sự trùng lặp hoặc sử dụng đồ họa, tài liệu âm thanh, cảnh video và văn bản trong các ấn phẩm điện tử hoặc bản in không được phép nếu không có sự chấp thuận của tác giả.

Chính sách bảo mật

Việc thu thập dữ liệu cá nhân của khách truy cập ( địa chỉ email, tên , địa chỉ ) và khách đồng ý cung cấp các thông tin đó là dựa trên cơ sở tự nguyện rõ ràng. Chúng tôi được quyền sử dụng hợp pháp các dữ liệu cá nhân đó, chúng tôi chỉ đảm bảo không cung cấp, bán lại cho bất kỳ bên thứ ba nào, nhằm đảm bảo tính bảo mật 100% dữ liệu của khách hàng.

Giá trị pháp lý của quyền chối từ này

Từ chối trách nhiệm này sẽ được coi như một phần không thể tách rời của trang web mà bạn đang truy cập.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách này, hoặc các giao dịch của bạn với trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây: [email protected]