Chính sách bảo mật
Marketing Land – Thị trường Bất động sản Việt Nam
Shares

Chính sách bảo mật

Shares

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển chính sách này để bạn hiểu chúng tôi thu thập, sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào. Sau đây là chính sách bảo mật của chúng tôi.

Khi truy cập trang web www.marketingland.vn, bạn sẽ tìm hiểu thông tin nhất định về bạn trong suốt quá trình truy cập của bạn.

Tương tự như các trang web khác, trang web của chúng tôi sử dụng công nghệ chuẩn gọi là “cookies” và các nhật ký máy chủ (Server Logs) để thu thập thông tin về cách sử dụng trang web của chúng tôi. Thông tin được thu thập qua cookie và Server Logs có thể bao gồm thời gian truy cập, các trang bạn đã xem, thời gian bạn dành cho trang web của chúng tôi, các trang web bạn đã truy cập trước và sau cũng như địa chỉ IP của bạn.

Thông tin chúng tôi thu thập

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên MarketingLand.vn, bạn cần phải đăng ký thành viên và cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau về bạn:

 • Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh
 • Họ Tên, tuổi, địa chỉ cư trú
 • Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn
 • Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang bạn xem, thời gian bạn viếng thăm, những địa chỉ mà Browser này truy xuất đến.

MarketingLand bảo vệ và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ, chúng tôi bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. MarketingLand thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin, và chúng tôi chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống MarketingLand.

Sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm:

 • Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của bạn
 • Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của chúng tôi
 • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng website
 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi
 • So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà bạn cung cấp với bên thứ ba

Tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dưới đây:

 • Chúng tôi được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này
 • Bên thứ ba mà bạn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn
 • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác
 • Cho các bên thứ ba khác mà chúng tôi có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên MarketingLand hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến MarketingLand

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, chúng tôi sẽ không công bố thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác trừ khi chúng tôi hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

Sử dụng Cookies

Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi máy chủ của MarketingLand. Chúng tôi sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của bạn.

Cookie sẽ giúp chúng tôi nhận ra bạn nếu bạn truy cập vào nhiều trang trên trang web của chúng tôi trong cùng một phiên, do đó chúng tôi không cần phải hỏi mật khẩu của bạn trên mỗi trang. Sau khi bạn đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu bạn thích. Tuy nhiên, nếu bạn chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại MarketingLand.

Sử dụng Liên kết ngoài

MarketingLand có ​​thể chứa liên kết đến nhiều trang web khác. Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin được tìm thấy tại bất kỳ trang web liên kết. Liên kết đến hoặc từ các trang web bên ngoài không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi MarketingLand, bởi các tác giả tại MarketingLand.

Bằng cách truy cập vào trang web này, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng trang web, tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật hiện hành của địa phương. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này, bạn sẽ bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang này. Các tài liệu có trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật nhãn hiệu hiện hành.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong và trên trang web của chúng tôi và tất cả các nội dung và phần mềm nằm trên trang web sẽ vẫn là tài sản duy nhất của MarketingLand hoặc các tác giả đã cấp phép cho chúng tôi sử dụng. Việc sử dụng nhãn hiệu, nội dung của chúng tôi hoàn toàn bị cấm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của MarketingLand.

Bạn không được:

 • Tái xuất bản tài liệu từ trang web của chúng tôi mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản.
 • Bán hoặc thuê tài liệu từ trang web của chúng tôi.
 • Sao chép, sao chép, tạo ra các bản sao, sao chép hoặc sử dụng tài liệu trên trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào.
 • Phân phối lại bất kỳ nội dung nào từ trang web của chúng tôi, bao gồm cả trang web khác.

Chấp nhận sử dụng

Bạn đồng ý chỉ sử dụng trang web của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp và theo cách mà không vi phạm các quyền hạn, hạn chế hoặc không hưởng lợi của bất kỳ người nào khác trên trang web. Hành vi bị cấm bao gồm quấy rối hoặc gây phiền toái hoặc bất tiện cho bất kỳ người dùng nào khác, truyền nội dung khiêu dâm hoặc gây khó chịu.

Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi để gửi các thông tin thương mại không mong muốn. Bạn không được sử dụng nội dung trên trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích liên quan đến tiếp thị mà không có sự đồng ý bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi.

Giới hạn truy cập

Trong tương lai chúng tôi có thể cần phải hạn chế quyền truy cập vào các phần (hoặc tất cả) của trang web của chúng tôi và chúng tôi có toàn quyền để làm như vậy. Nếu, tại bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi cung cấp cho bạn một tên người dùng và mật khẩu để bạn truy cập vào khu vực hạn chế của trang web của chúng tôi, bạn phải đảm bảo rằng cả tên người dùng và mật khẩu của bạn được giữ bí mật.

Giới hạn và từ chối Trách nhiệm

MarketingLand và các tác giả của trang web này không đảm bảo về tính chính xác của nội dung chứa trên trang web này hoặc bất kỳ trang web liên kết với trang web này.

Tất cả các tài liệu trên trang này được cung cấp theo nguyên tắc ‘không có bất kỳ sự bảo hành rõ ràng hoặc ngụ ý nào dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả bảo đảm về tính thương mại, không xâm phạm sở hữu trí tuệ hoặc phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể nào. Trong mọi trường hợp, MarketingLand sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại về mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin, thương tích hoặc chết chóc) phát sinh từ việc sử dụng các tài liệu, hướng dẫn trên trang ngay cả khi Membershipsite.vn đã thông báo về khả năng mất mát hoặc thiệt hại đó.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào có hoặc không có thông báo. Tuy nhiên, chúng tôi đảm bảo rằng nếu chính sách bảo mật thay đổi trong tương lai, chúng tôi sẽ không gửi cho bạn thông báo cập nhật chính sách qua các hình thức liên lạc thông thường với các thông tin liên lạc bạn đã đồng ý và cung cấp theo chính sách này mà không có sự đồng ý trước của bạn.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách này, hoặc các giao dịch của bạn với trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây: [email protected]