Phương Nguyễn, Author at Marketing Land - Thị trường Bất động sản Việt Nam
Marketing Land – Thị trường Bất động sản Việt Nam
Shares

All posts by Phương Nguyễn

5 sai lầm về Landing Page(trang đích) ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ hội chuyển đổi của bạn

Landing page là một phần trung tâm của mọi chiến lược tiếp thị, đặc biệt trong tiếp thị bất động sản. Khi khách truy cập vào trang của bạn, bạn chỉ có một

Đọc thêm